We zijn er 24/7 voor jou!

Bij veranderingen, uitdagingen, problemen die je het hoofd moet of wil bieden, dingen in werk en/of privé die niet lopen zoals je wil of gewoon het leren van iets nieuws…..

 24/7 coaches zijn beschikbaar op die momenten dat je het nodig hebt. Voor kennis, nieuwe- of extra vaardigheden, om samen te kijken naar de beste oplossing of gewoon een luisterend oor. Als sparringpartner zogezegd. Wie wil dit nou niet?

We dagen je uit, reiken praktische hulpmiddelen aan die je direct kunt gebruiken, houden je scherp en zijn steeds bereikbaar voor ondersteuning. Intensief maar leuk en nuttig! Er wordt dus wel wat van je gevraagd, maar dat is logisch toch? Het gaat om jou. Bel of vul het terugbel/mail formulier in. We komen er direct bij je op terug. Beloofd!

Effectieve teams met gepassioneerde mensen

Samenwerken is soms gemakkelijk, maar tegelijkertijd ook vaak (heel-) moeilijk. Hoe komt dat?

Soms raakt een team uit balans door de mix van verschillende persoonlijkheden en talenten en uiteenlopende persoonlijke en organisatiebelangen. Effectieve communicatie is dan essentieel. Onze [24]7-coaches hebben de kennis en ervaring om de balans in jouw team weer te herstellen. Wij weten hoe je dynamische groepsprocessen weer voor je kunnen laten werken. We helpen je ook om de kritische succesfactoren te managen, zodat de samenwerking binnen jullie team weer soepel verloopt.

Hoe? Uiteraard bieden we jullie handige tools aan, zijn we de eerlijkste spiegel die je tegen zult komen en gooien we wat niet werkt direct overboord. We dagen het team als geheel en de teamleden persoonlijk uit kritisch te kijken naar wat beter kan en stappen te zetten naar het gezamenlijke doel: efficiënt en met plezier samenwerken. De grootste winst is dat iedereen sterker uit dit proces komt, zelfverzekerder en meer bewust van zijn of haar talenten.

We maken onder meer gebruik van de befaamde GBV-methode [meer weten?] en mean&lean (KISS)-toepassingen van beproefde technieken. Ook introduceren we uniforme kernwaarden. En we zijn niet bang voor de minder conventionele technieken, want elk traject wordt op maat gemaakt. Geen team, geen mens, is immers hetzelfde.

 24/7 coaches zijn beschikbaar op die momenten dat je het nodig hebt. Voor kennis, nieuwe- of extra vaardigheden, om samen te kijken naar de beste oplossing of gewoon een luisterend oor. Als sparringpartner zogezegd. Wie wil dit nou niet?

We dagen je uit, reiken praktische hulpmiddelen aan die je direct kunt gebruiken, houden je scherp en zijn steeds bereikbaar voor ondersteuning. Intensief maar leuk en nuttig! Er wordt dus wel wat van je gevraagd, maar dat is logisch toch? Het gaat om jou. Bel of vul het terugbel/mail formulier in. We komen er direct bij je op terug. Beloofd!

Soms raakt een team uit balans door de mix van verschillende persoonlijkheden en talenten en uiteenlopende persoonlijke en organisatiebelangen. Effectieve communicatie is dan essentieel. Onze [24]7-coaches hebben de kennis en ervaring om de balans in jouw team weer te herstellen. Wij weten hoe je dynamische groepsprocessen weer voor je kunnen laten werken. We helpen je ook om de kritische succesfactoren te managen, zodat de samenwerking binnen jullie team weer soepel verloopt.

Hoe? Uiteraard bieden we jullie handige tools aan, zijn we de eerlijkste spiegel die je tegen zult komen en gooien we wat niet werkt direct overboord. We dagen het team als geheel en de teamleden persoonlijk uit kritisch te kijken naar wat beter kan en stappen te zetten naar het gezamenlijke doel: efficiënt en met plezier samenwerken. De grootste winst is dat iedereen sterker uit dit proces komt, zelfverzekerder en meer bewust van zijn of haar talenten.

We maken onder meer gebruik van de befaamde GBV-methode [meer weten?] en mean&lean (KISS)-toepassingen van beproefde technieken. Ook introduceren we uniforme kernwaarden. En we zijn niet bang voor de minder conventionele technieken, want elk traject wordt op maat gemaakt. Geen team, geen mens, is immers hetzelfde.

Een heldere 360°-visie

De effectiviteit van uw organisatie wordt negen van de tien keer afgemeten aan de kwaliteit en potentie van uw medewerkers….zij bepalen voor een groot deel het succes.

[24]7 kijkt altijd naar het geheel, ver voorbij je initiële hulpvraag. We willen dat jullie organisatie haar gestelde doelen behaalt. Om dat te bereiken, kijken we naar alle belangrijke factoren: mens, team, proces en bedrijf.

Naast het op maat gesneden [24]7-programma is er een [24]7 Academie en bieden we een unieke virtuele teamomgeving aan.

De [24]7 Academie [link] helpt teamleden hun vaardigheden te ontwikkelen op een manier en op een tijd die voor hen en voor het werkproces nuttig zijn. De voortgang van ieders ontwikkeling en de invloed daarvan op de workflow en het werkplezier worden real time gemeten. Door nieuwe kennis aan te bieden op het moment dat dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is, verloopt het leerproces veel natuurlijker en beklijft de informatie veel beter. Het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden wordt zo gegarandeerd.

Performance Support Teams [link] maakt gebruik van de nieuwste datatoepassingen, zodat jouw team altijd en overal kan samenwerken. Het maakt meteen inzichtelijk wie waar mee bezig is, wie wat nog moet ontwikkelen en welke processen aangescherpt kunnen worden. De ingebouwde Bots geven [24]7 ondersteuning op persoonlijk en bedrijfsmatig vlak. HR, het management en alle medewerkers zijn zo veel beter uitgerust om op alle, steeds veranderende eisen van de maatschappij en de klanten of opdrachtgevers te kunnen inspelen.

Enthousiasme boven tevredenheid is onze norm

People & Performancesupport….. Onze 24/7 ambassadeurs zijn het levende bewijs dat onze visie voor mens en organisatie effectief is

Onze coaches en preferred samenwerkingspartners zijn geselecteerd op die kenmerkende 24/7 drive om altijd verwachtingen te overtreffen, in elk geval nooit minder.

De programma’s zijn duurzaam van aard en worden breed toegepast. Of het nu gaat om stress relief, burn-out, leiderschap of persoonlijke ontwikkeling, hulp bij verandering of ondersteuning binnen verzuim & re-integratie trajecten op individueel en organisatieniveau,  U kunt altijd rekenen op de kenmerkende 24/7 support. Een veilig gevoel.

[24]7 kijkt altijd naar het geheel, ver voorbij je initiële hulpvraag. We willen dat jullie organisatie haar gestelde doelen behaalt. Om dat te bereiken, kijken we naar alle belangrijke factoren: mens, team, proces en bedrijf.

Naast het op maat gesneden [24]7-programma is er een [24]7 Academie en bieden we een unieke virtuele teamomgeving aan.

De [24]7 Academie [link] helpt teamleden hun vaardigheden te ontwikkelen op een manier en op een tijd die voor hen en voor het werkproces nuttig zijn. De voortgang van ieders ontwikkeling en de invloed daarvan op de workflow en het werkplezier worden real time gemeten. Door nieuwe kennis aan te bieden op het moment dat dat voor de werkzaamheden noodzakelijk is, verloopt het leerproces veel natuurlijker en beklijft de informatie veel beter. Het aanleren van nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden wordt zo gegarandeerd.

Performance Support Teams [link] maakt gebruik van de nieuwste datatoepassingen, zodat jouw team altijd en overal kan samenwerken. Het maakt meteen inzichtelijk wie waar mee bezig is, wie wat nog moet ontwikkelen en welke processen aangescherpt kunnen worden. De ingebouwde Bots geven [24]7 ondersteuning op persoonlijk en bedrijfsmatig vlak. HR, het management en alle medewerkers zijn zo veel beter uitgerust om op alle, steeds veranderende eisen van de maatschappij en de klanten of opdrachtgevers te kunnen inspelen.

Onze coaches en preferred samenwerkingspartners zijn geselecteerd op die kenmerkende 24/7 drive om altijd verwachtingen te overtreffen, in elk geval nooit minder.

De programma’s zijn duurzaam van aard en worden breed toegepast. Of het nu gaat om stress relief, burn-out, leiderschap of persoonlijke ontwikkeling, hulp bij verandering of ondersteuning binnen verzuim & re-integratie trajecten op individueel en organisatieniveau,  U kunt altijd rekenen op de kenmerkende 24/7 support. Een veilig gevoel.

Zit iedereen op de juiste plek?

Een succesvol bedrijf heeft tevreden medewerkers. Het kent ieders wensen en talenten en weet die goed in te zetten. Hier ligt een belangrijke taak voor HR en het management: open communiceren, je mensen kennen en weten hoe je ieders talent goed benut. Goede communicatie kan alleen bestaan als er ook een open cultuur is waarin de medewerkers zich gehoord en gezien voelen. 24/7 richt zich daarom vooral op de menselijke kant van de organisatorische vraagstukken, maar steunt daarbij op de zorgvuldig opgehaalde data. Koele feiten en warme emoties kunnen elkaar versterken als ze goed ingezet worden.

Bij eventuele uitval kijken we onder meer naar iemands competenties en in welke functie die het beste ingezet kunnen worden. We kijken naar de reden van de uitval en pakken die bij de wortels aan. En we bespreken mogelijke veranderingen in iemands privéleven en in zijn of haar huidige functie en bekijken wat dat voor het team betekent.

Kortom: ook bij het begeleiden van, het trainen van en het enthousiasmeren van je medewerkers is heldere communicatie essentieel. Zelfs, of juist, bij een eventueel afscheid.

Succesteams

Een goed functionerend en productief team bestaat uit betrokken, open medewerkers. Mensen die hun eigen talenten en die van een ander kunnen herkennen en durven in te zetten. Dat vraagt moed en eerlijke communicatie.

24/7 leert jullie onder meer:

 • duidelijk en effectief te communiceren;
 • wanneer je je wel en wanneer je je niet aan een ander moet aanpassen;
 • conflicten te voorkomen;
 • om te gaan met uiteenlopende belangen;
 • eerlijk feedback te geven en te ontvangen;
 • oordelen, meningen en aannames in perspectief te plaatsen; en
 • vertrouwen op te bouwen en te behouden.

De gelukkige medewerker

Soms heeft een teamlid meer persoonlijke aandacht of tijd om te sparren over zijn of haar mogelijkheden en specifieke vaardigheden nodig. Medewerkers die een persoonlijk coachingstraject aan durven gaan, hebben de organisatie meer te bieden. Zelfvertrouwen, vertrouwen in het bedrijf en zelfkennis zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren. Wat kunnen jullie doen als iemand zichzelf wil blijven ontwikkelen, als iemand met meer energie alle taken wil kunnen doen of als iemand twijfelt over zijn of haar rol in het geheel? 24/7-coaching helpt de gelukkige medewerker daarbij.

Bij welke vragen?

Organisatie

 • Gaat deze medewerker ooit nog terugkomen in haar/ zijn eigen werk?

 • Welke mogelijkheden zijn er nog beschikbaar voor de medewerker?

 • Is gelet op de aanwezige competenties bij de medewerker en de vraag vanuit de organisatie, een goede “match”(nog) realiseerbaar?

 • Is het wenselijk om medewerker nog in zijn/ haar functie terug te plaatsen?

 • Waar ligt de nadruk/ aanleiding t.b.v. uitval, is dit duidelijk?

 • Zou de medewerker onder andere omstandigheden naar verwachting niet of minder uitvalverschijnselen hebben?

 • Welke “veranderingen” staan medewerker persoonlijk nog te wachten binnen het huidig functieprofiel?

 • Is leidinggevende in staat tot het leveren van voldoende kwalitatieve en kwantitatieve aandacht?

Team

 • Is de communicatie duidelijk en effectief?

 • Wanneer pas je je aan een ander aan?

 • Hoe voorkom je conflicten?

 • Hoe ga je om met uiteenlopende belangen?

 • Hoe geef en ontvang je eerlijke feedback

 • Hoe plaats je oordelen, meningen en aannames in perspectief?

 • Hoe bouw en behoudt je vertrouwen?

Medewerker

 • Kan ik dit nog wel?

 • Wil ik dit nog wel?

 • Vertrouw ik mijzelf en de organisatie nog wel?

 • Hoe kom ik aan (extra) energie om mijn werk naar behoren te doen?

 • Is mij duidelijk wat men van mij verwacht?
 • Hoe kwalificeer ik mijn zelfvertrouwen (lager dan 6 = actie)?

 • Wil je specifiek iets leren, weten of “ sparren”?

 • Vind ik het belangrijk dat ik mijzelf continu blijf (door-) ontwikkelen

 • Ik heb het gevoel persoonlijk vast te (gaan) lopen, in werk of binnen mijn bedrijf. Hoe kan ik hiermee omgaan juist voorkomen…?

 • Welke vervolgstappen kan ik nog maken in mijn carrière?

 • Ik wil niet alleen achteraf uitdagingen het hoofd bieden maar ook “ dingen voor zijn” die op mijn pad komen

 • Ik voel de wens of noodzaak tot veranderen

 • Ik vind het belangrijk om te blijven investeren in mezelf.

 • Ik wil blijvende verandering realiseren.

CONTACT

START NU