Coaching – Performancesupport

CONTACT
MEER INFO
CONTACT
MEER INFO

Coaching – Performancesupport

24/7 Coaching voor jou!

WAAROM 24/7 COACHING?

 • Omdat je veel verantwoordelijkheden hebt.

 • Omdat je verder wil groeien en ontwikkelen.

 • Omdat je soms vastloopt in je werk.

 • Omdat je te weinig energie hebt om je ambities waar te maken.

 • Omdat je als professional af en toe een sparringpartner nodig hebt.

 • Omdat je weet dat een investering in jezelf altijd loont.

MEER BALANS

Samen met jouw 24/7-coach zorg je voor meer balans tussen werk en privé en tussen je verantwoordelijkheden en je vrijheid. Je buigt hinderlijke blokkades om naar handige vaardigheden en je leert hoe je jouw talenten krachtig in kunt zetten.

De ervaren coach helpt je met een op maat gemaakt programma om jouw kennis, vaardigheden en gedrag beter voor je te laten werken. Een reorganisatie van de “BV Ik” als het ware. Praktisch, direct toepasbaar en met zichtbaar resultaat.

PROGRAMMAS

Het 6 maanden SMART-programma
Succesvol en gelukkig worden, zijn en blijven door je te blijven ontwikkelen en door jouw potentieel volledig te benutten. Dat is het belangrijkste doel van het 6 maanden SMART-programma.

• 6 maanden.
• 1-op-1-begeleiding.
• 12 uur / 6 persoonlijke gesprekken.
• Ruime keus aan literatuur ter ondersteuning van je proces.
• Ruime keus aan mogelijke thema’s.
• [24]7 support via telefoon, e-mail, Skype of app.
• Een op maat gemaakt programma voor jouw vragen, doelen en wensen.
• Een gecertificeerde coach.
• Afwisseling tussen theorie en praktijk.
• Behoud van de regie tijdens je ontwikkelingsproces.
• De investering van dit programma kan vaak met het persoonlijk ontwikkelingsbudget van je werkgever verrekend worden, vraag ernaar.

Het programma is individueel en niet overdraagbaar. Voor teams en bedrijven kan [24]7 Coaching & Performance Support echter ook een maatprogramma maken. Neem contact op om te vragen naar de mogelijkheden.

Ja, ik meld me aan voor het 6 maanden SMART-programma!

Het 12 maanden INTENSIEF-programma
Jezelf beter leren kennen en al je beperkingen en talenten positief en effectief leren inzetten, zodat je zowel thuis als op je werk het beste van jezelf kunt laten zien. Dat is het belangrijkste doel van het 12 maanden INTENSIEF-programma.

• 12 maanden.
• 1-op-1-begeleiding.
• 24 uur / 10 persoonlijke gesprekken.
• Ruime keus aan literatuur ter ondersteuning van je proces.
• Ruime keus aan mogelijke thema’s.
• [24]7 support via telefoon, e-mail, Skype of app.
• Een op maat gemaakt programma voor jouw vragen, doelen en wensen.
• Een gecertificeerde coach.
• Afwisseling tussen theorie en praktijk.
• Behoud van de regie tijdens je ontwikkelingsproces.
• Een Surprise VIP Challenge-dag.
• Een forum- en chatfunctie om kennis en ervaringen te delen met je peers.
• Intervisiemomenten.
• De kosten van dit programma kunnen vaak met het persoonlijk ontwikkelingsbudget door je werkgever betaald worden.

Het programma is individueel en niet overdraagbaar. Voor teams en bedrijven kan 24/7 Coaching & Performance Support echter ook een maatprogramma maken. Neem contact op om te vragen naar de mogelijkheden.

Ja, ik meld me aan voor het 12 maanden INTENSIEF-programma

De basis

Wij werken veel voor organisaties waar sprake is van langdurig of veelvuldig ziekteverzuim, boventalligheid of stress gerelateerde klachten bij medewerkers. Dit kan het gevolg zijn van veranderingen in het werk, de organisatie of privé. Of een combinatie hiervan. Hiervoor bieden wij [24]7 maatwerk programma’s aan die preventief of curatief zijn en op het gebied van nazorg maximale effectiviteit bieden. Stel hier uw vraag.

Preventief 

[24]7 Kan door snelle interventies en een nauwe samenwerking met medewerkers en organisaties, 1stelijns-hulpverlening en de mogelijkheid om (private-) middelen in te zetten , ervoor zorgen dat de financiële schade voor de werkgever kan worden beperkt bij dreigend of beginnend verzuim. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het een groot voordeel dat door het inschakelen van vroegtijdige hulp toenemende fysieke en/of mentale klachten kunnen worden voorkomen. Een quick scan-intake, samen met een korte evaluatie en eerste indruk zijn een vast onderdeel van deze [24]7dienstverlening.

Het eerste spoor

Het eerste spoor heeft als doel: zorgen dat uw medewerker weer gezond aan de slag gaat in uw bedrijf. In het eerste spoor onderzoekt een arbeidsdeskundige wat de functiemogelijkheden zijn voor de zieke medewerker. De bedrijfsarts heeft hier samen met uw medewerker een lijst voor gemaakt. Er wordt gekeken of het mogelijk is om het eigen werk weer op te pakken of aan de slag te gaan binnen uw bedrijf in een andere functie. In dit geval spreken we van het eerste spoor.

Het tweede spoor

Het tweede spoor wordt ingezet als terugkeer naar het eigen bedrijf niet meer mogelijk is. Uw medewerker kan in dit geval niet meer terugkeren naar het eigen werk, maar ook niet naar een andere functie binnen uw bedrijf. Uw medewerker kan mogelijk wel ander werk doen bij een ander bedrijf, of zelfs buiten de sector. Meestal wordt dit begeleid door een ander (extern) re-integratiebureau.

Het derde spoor

Het derde spoor is alleen van toepassing als u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het derde spoor is er voor medewerkers, die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek hebben gevonden. Het is er vooral op gericht om een duurzame functie te vinden en zo de kosten voor u als werkgever te verlagen.

Volgens het [24]7 principe bestaat er geen “1 size fits all”-oplossing voor het voorkomen en omgaan met stress, laat staan voor burn-out gerelateerde klachten.

We bekijken de situatie vanuit verschillende perspectieven en op basis van deze inventarisatie stellen we een plan van aanpak op. Hierbij zetten we doorgaans een mix in van behandeling, coaching en specifieke interventies c.q. ondersteuning. De ervaring leert dat afhankelijk van de situatie waarin een medewerker verkeert, programma’s van 3, 6 en/of 12 maanden afdoende zijn om de medewerker weer op de been te krijgen. Soms duurt dit wat langer, vaak gaat het echter ook sneller dan verwacht.

Alle [24]7 programma’s zijn een mix van multidisciplinaire begeleiding. Elke cliënt heeft een vast contact persoon, toegang tot de [24]7 faciliteiten. In elk programma zijn kennis-, vaardigheden- en praktische onderdelen verwerkt (ervaringsleer).

Maatwerk aanvragen.

24/7 verzorgt op verschillende vakgebieden een keur aan maatwerk programma’s, maar altijd met de [24]7 filosofie (link visie/ DNA) in het achterhoofd.

Een greep uit verschillende maatwerkprogramma’s voor uiteenlopende opdrachtgevers:

 • Mentorship en buddy coaching programma voor een online learning platform.
 • Ambassadeurs programma voor een internationale retailer
 • Verzuim & re-integratie managementsysteem voor een grote zorgorganisatie.
 • Projectopzet en operationele uitvoering voor 32 landelijke brancheorganisaties in de mobiliteitssector.
 • Team coaching in het kader van reorganisatie en herstructurering zorgverlener.
 • Business coaching programma’s MKB.

Ben je enthousiast over de mogelijkheden, maar heb je toch nog wat vragen?

CONTACT

Het stappenplan

Stap 1: kennismaking

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we samen de belangrijkste aandachtsgebieden vast. Ook maken we duidelijke afspraken over de doelstellingen, de verwachtingen en de kritische succesfactoren. Om het gewenste resultaat samen te kunnen behalen is de persoonlijke klik nodig. Is die er? Dan gaan we naar stap 2.

Stap 2: vervolg

Vervolggesprek

Tijdens dit vervolggesprek maken we een plan van aanpak. Met die structuur in de hand verkennen we de eerste en meest dringende vragen.

Stap 3: programma

Programmakeuze

Je hebt gekozen voor het SMART- of het INTENSIEF-programma. Het aantal contactmomenten is een van de belangrijkste verschillen. Met jouw thema’s als leidraad werken we samen naar een helder resultaat.

Stap 4: evaluatie

Evaluatiemoment

Tijdens de evaluatie bekijken we het behaalde resultaat. Jouw successen kunnen zowel op werk- als op privégebied liggen en kunnen zowel veranderingen in je gevoel als in je gedrag teweeg hebben gebracht. Waar stond je en waar sta je nu?